კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.5000 2.4100
EUR 2.7450 2.6350
USD 2.4444
EUR 2.6590