კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.4300 2.3700
EUR 2.8640 2.7240
USD 2.3993
EUR 2.7933