კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.7200 2.6300
EUR 2.9090 2.7890
USD 2.6763
EUR 2.8457